EMC - Educatie medicala continua

 

Certificatul de membru se avizează anual. Avizul anual se elibereaza în condiţiile legii, şi pe baza dovezilor privind acumularea numărului de 30 de credite de educaţie medicală continuă, conform Hotărârii Consiliul Naţional al OAMGMAMR.

 

Totalizarea de credite obţinut se face la sfârşitul fiecărui an, când asistentul medical generalist/moaşă/asistentul medical trebuie să facă dovadă (la eliberarea Avizului anual) că a acumulat numărul de credite stabilit de Consiliul Naţional al OAMGMAMR, respectiv 30.

 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ A 
ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI

 

Ordinul  Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) controlează şi supraveghează exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practică publică Certificatul de membru se avizează anual, în condiţiile legii, şi pe baza dovezilor privind acumularea numărului de 30 de credite de educaţie medicală continuă, conform Hotărârii Consiliul Naţional al OAMGMAMR.

Conform OUG 144/2008, toţi asistenţii medicali generalişti/moaşele/asistenţii medicali autorizaţi să practice profesia pe teritoriul României, care îşi exercită activitatea atât în domeniul public cât şi privat, sunt membri ai OAMGMAMR.
Rolul fundamental al OAMGMAMR este de a reglementa exercitarea profesiei de asistent medical generalist/moaşă/asistent medical şi de a se asigura că membrii organizaţiei au nivelul de calificare şi de competenţă necesare pentru a furniza servicii de calitate pa­ci­en­ţilor/publicului.
În vederea realizării acestui obiectiv, OAMGMAMR a elaborat Programul Naţional de Educaţie Medicală Continuă, care permite membrilor OAMGMAMR, prin participarea la activităţi de educaţie medicală continuă, menţinerea unui nivel optim al competenţei profesionale, actualizat permanent, în funcţie de nevoile pacienţilor/publicului şi de evoluţia domeniul de activitate.

NORME de creditare a formelor de educatie medicala continua, in conformitate cu Hotararea Nr. 10 / 2021 pentru aprobarea Normelor de creditare a formelor de educatie medicala continua  

Capitolul I
Dispozitii generale

 

   Art. 1. - (1) Educatia medicala continua, denumita in continuare EMC, reprezintaintreaga arie de activitati de pregatire teoretica si practica, planificate, fundamentale pentru mentinerea si imbunatatirea standardelor de competenta profesionala si asigurarea calitatiiingrijirilor de sanatate furnizate, prin actualizarea cunostintelor si a abilitatilor profesionale, insusirea de noi cunostinte si deprinderi necesare exercitarii profesiei de asistent medical generalist, moasa si asistent medical.
   (2) Educatia medicala continua reprezintaatat un drept, cat si o obligatie, potrivit legislatiei in vigoare, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moasa si asistent medical.
   Art. 2. - Managementul activitatilor de educatie medicala continua este realizat de catre Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR) prin Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua (CNEPC), cu respectarea prezentelor norme.

 

Capitolul II
Forme de educatie medicala continua

  

   Art. 3. - Formele de educatie medicala continua care pot fi creditate sunt urmatoarele:
   1. cursuri;
   2. ateliere de lucru/practica (workshop);
   3. stagii practice;
   4. scoli de vara/iarna (team buildinguri);
   5. cursuri online;
   6. manifestaristiintifice:
   a) mese rotunde;
   b) simpozioane stiintifice;
   c) conferintestiintifice;
   d) congrese stiintifice;

   7. manifestari online:
   a) webinar;
   b) conferinte online;
   c) congrese online;

   8. publicare de materiale stiintifice medicale:
   a) autor/coautor de articole pentru publicatii medicale;
   b) autor/coautor de capitole de carte sau carti, precum monografii, tratate, manuale medicale;
   c) autor/coautor de articole postate pe site-urile filialelor OAMGMAMR;

   9. abonamente la publicatiistiintifice de specialitate creditate de catre CNEPC a OAMGMAMR.
   10. cercetare si elaborare de proiecte stiintifice:
   a) elaborarea de proiecte profesionale;
   b) coordonarea de proiecte profesionale;

   11. programe de formare invatamant postuniversitar:
   a) masterat;
   b) doctorat;

   12. programe de formare invatamant/perfectionarepostbaza:
   a) cursuri de specializare;
   b) cursuri pentru dobandirea de noi competente;
   c) curs de formatori sau de formare de formatori;
   d) programul special de revalorizare.
  


Capitolul III
Conditii si reguli de creditare a formelor de EMC

  

   Art. 4. - (1) Pentru a fi creditate, formele de EMC trebuie sa indeplineascaurmatoareleconditii:

   1. sa aiba un continut profesional/stiintific relevant pentru profesia de asistent medical generalist, de moasa, de asistent medical;
   2. sa utilizeze metode si mijloace de formare a adultilor care sa conduca la cresterea nivelului de pregatire teoretica si la imbunatatirea deprinderilor practice necesare asigurariicalitatiiingrijirilor de sanatate si a siguranteipacientilor.
   (2) Pentru cursurile de EMC, lectorul/furnizorul de educatie medicala continua trebuie sa fie acreditat/reacreditat conform normelor elaborate de OAMGMAMR.
   Art. 5. - (1) Activitatile de educatie medicala continua sunt cuantificate prin unitati de creditare, respectiv credite EMC.
   (2) Numarul de credite EMC acordat pentru fiecare forma de educatie medicala continua este stabilit prin prezentele Norme.
   Art. 6. - (1) Cursul reprezinta un transfer de cunostinte, dobandirea unor abilitati noi sau imbunatatirea celor detinute deja prin parcurgerea unui program de formare care respecta principiile de invatare a adultilor, utilizand metode de invatarenonformale, interactive, antrenand aptitudinile participantilor pentru a-i ajuta sa isi formeze obiceiuri noi si eficiente pe care sa le puna in practica pentru a-si imbunatati competentele profesionale.
   (2) Pentru o ora de curs se acorda 1 credit EMC.
   (3) Numarul maxim de ore de curs acceptate pe durata unei zile este de 6 ore.
   (4) Pentru cursurile teoretice, faraaplicatii practice, se pot acorda maximum 15 credite EMC.
   (5) Pentru cursurile cu aplicatii practice se pot acorda maximum 18 credite EMC.
   (6) Pentru cursurile teoretice, grupa de cursanti poate fi formata din maximum 50 de persoane.
   (7) Pentru cursurile cu aplicatie practica, grupa de cursanti poate fi formata din maximum 20 de persoane.
   (8) Pentru obtinerea creditelor, cursantii trebuie sa participe la programul de formare profesionala pe intreaga perioada. Inregistrarea a mai mult de 10% absente nemotivate sau 25% absente motivate din durata totala a programului conduce la pierderea dreptului de a sustine testul de evaluare finala.
   (9) Nota minima de promovare a cursurilor de educatie medicala continua este 7 (sapte).
   Art. 7. - (1) Un atelier de lucru/workshop presupune implicarea activa a participantilor in procesul de invatare, este construit in jurul conceptului de educatienonformala, bazat pe exercitii si experiente practice.
   (2) Pe parcursul unui atelier de lucru/workshop participantiiisiexerseazaabilitatile, in vederea indeplinirii obiectivelor stabilite, sub supravegherea unuia sau mai multor formatori.
   (3) Un atelier de lucru se desfasoara cu un numarrestrans de participanti, al caror scop comun este de a se concentra asupra unui segment de interes si de a lucra impreuna pentru a obtine rezultate concrete.
   (4) Pentru o ora de atelier de lucru se acorda 1 credit EMC.
   (5) Numarul maxim de ore de atelier de lucru acceptate pe durata unei zile este de maximum 4 ore.
   (6) Creditarea atelierelor de lucru se poate face cu maximum 12 credite EMC.
   (7) Pentru un atelier de lucru, grupa de cursanti poate fi formata din maximum 20 de persoane.
   Art. 8. - (1) Stagiul de pregatire practica reprezinta activitatea desfasurata in unitati de profil, sub indrumarea si supravegherea personalului abilitat in acest sens, care are drept scop dobandirea sau perfectionareaabilitatilor practice, care sa duca la imbunatatireaaplicabilitatiicunostintelor teoretice dobandite in cadrul programelor de EMC.
   (2) Pentru stagiile practice se pot acorda maximum 10 credite EMC pentru fiecare luna de stagiu care se dovedeste ca a fost efectuata. In urma efectuarii stagiilor practice se pot obtine maximum 20 de credite EMC/an.
   (3) Pentru stagii practice cu o durata mai mica de 1 luna, numarul de credite se calculeazaproportional cu perioada de stagiu efectuata (respectiv 2,5 credite EMC/saptamana).
   (4) Creditarea stagiilor practice se face in baza pontajului semnat de coordonatorul de practica.
   Art. 9. - (1) Creditarea scolilor de vara/iarna (team-buildinguri) presupune in prima faza o analiza reala a nevoilor de training pentru grupul-tinta, iar programul de pregatire va fi adecvat nevoilor identificate.
   (2) Tema aleasa pentru programul de pregatire va fi relevanta pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moasa sau asistent medical si va include minimum 4 ore de pregatire teoretica si practica/zi combinate cu alte activitati.
   (3) Pentru 1 zi de scoala de vara/iarna (team-building) se acorda maximum 4 credite EMC.
   Art. 10. - (1) Cursurile online creditate de catre CNEPC a OAMGMAMR sunt organizate de:

   a) OAMGMAMR si filialele judetene ale OAMGMAMR;
   b) Ministerul Sanatatii, prin ScoalaNationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, in baza criteriilor stabilite prin protocol de colaborare.
   (2) Cursurile online organizate pe platforma OAMGMAMR National, respectiv pe platformele filialelor judetene ale OAMGMAMR vor fi evaluate si creditate de catre CNEPC a OAMGMAMR in conformitate cu prevederile procedurilor aprobate de catre Consiliul national al OAMGMAMR.
   (3) Pentru cursurile online se pot acorda maximum 15 credite EMC.
   Art. 11. - (1) Manifestarile online sunt o forma de educatie medicala continua, reprezentata de manifestarile cu teme relevante pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moasa sau asistent medical, desfasurate online si care permit interactivitatea intre organizator, speakeri si participanti.
   (2) Pentru o ora de manifestare online se acorda 0,75 credite EMC.
   (3) Creditarea manifestarilor online se poate face cu maximum 10 credite EMC.
   (4) Pentru creditarea manifestarilor online furnizorii de EMC au obligatia de a depune cereri de creditare la filiala judeteana a OAMGMAMR pe raza careia au sediul social, cu cel putin 30 de zile inainteainceperii programului.
   (5) Filialele judetene ale OAMGMAMR analizeaza aceste solicitari de creditare, acorda avizul conducerii filialei OAMGMAMR si le trimit spre creditare Comisiei Nationale de Educatie Profesionala Continua, cu cel putin 15 zile inainteainceperii programului.
   (6) Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua analizeaza aceste solicitari de creditare si decide, dupa caz, creditarea acestor forme de educatie medicala continua.
   (7) Ulterior desfasurariimanifestarilor online, organizatorul/ furnizorul are obligatia de a raporta catre filiala judeteana a OAMGMAMR documentele justificative care sa confirme prezenta la eveniment, respectiv: lista participantilor, raport de desfasurare a evenimentului, raportul log platforma sau site web etc.
   (8) Gestionarea inregistrarii creditelor in Registrul national unic (RNU) al OAMGMAMR si eliberarii certificatelor pentru membrii OAMGMAMR participanti la aceste evenimente online intra in atributiile filialelor OAMGMAMR in care au fost depuse cererile de creditare.
   (9) Pentru a obtine credite EMC, participantii trebuie sa fie prezenti la minimum 75% din programul manifestarii online.
   (10) Creditele se vor acorda proportional cu timpul efectiv de logare a fiecarui participant, din totalul programului manifestarii online.
   Art. 12. - Manifestarilestiintifice sunt creditate cu respectarea urmatoarelor reguli:
   1. Creditarea meselor rotunde
   a) Masa rotunda reprezinta o dezbatere libera intre specialisti pe o tema data.
   b) Creditarea meselor rotunde se face de catre comisiile judetene de educatie profesionala continua (EPC), care au obligatia de a transmite CNEPC raportul de desfasurare a manifestariistiintifice in termen de 30 zile de la data desfasurarii acesteia.
   c) In cadrul mesei rotunde, grupa de participanti poate fi formata din maximum 25 de persoane.
   d) Pentru o ora de dezbatere se acorda 0,5 credite EMC.
   e) Numarul maxim de ore de manifestare stiintifica acceptate este de 6 ore.

   2. Creditarea simpozioanelor
   a) Simpozionul reprezinta manifestarea stiintifica organizata pe baza unor scurte expuneri asupra unor teme stiintifice si profesionale de actualitate, sustinute de lectori de specialitate.
   b) Pentru o ora de participare la simpozion se acorda 0,75 credite EMC.
   c) Simpozioanele nationale/internationale pot fi creditate cu 1 credit EMC/ora.
   d) Autorii lucrarilorstiintifice prezentate in cadrul simpozioanelor vor primi creditele acordate manifestarii * 1,5 credite.
   e) Coautorul (maximum 2 coautori/lucrare) va primi creditele acordate manifestarii * 1,25 credite.
   f) In cadrul unui simpozion, se poate credita o singura data calitatea de autor si o singura data calitatea de coautor, indiferent de numarul de lucraristiintifice prezentate.

   3. Creditarea conferintelor
   a) Conferintareprezinta un eveniment stiintific organizat pe baza unei teme din domeniul profesional, cu scopul de a prezenta si promova cele mai noi informatii, cunostinte si bune practici din domeniu.
   b) Pentru o ora de participare la conferinta se acorda 0,75 credite EMC.
   c) Conferintelenationale/internationale pot fi creditate cu 1 credit EMC/ora.
   d) Autorii lucrarilorstiintifice prezentate la conferinta vor primi creditele acordate manifestarii * 1,5 credite.
   e) Coautorul (maximum 2 coautori/lucrare) va primi creditele acordate manifestarii * 1,25 credite.
   f) In cadrul unei conferinte se poate credita o singura data calitatea de autor si o singura data calitatea de coautor, indiferent de numarul de lucraristiintifice prezentate.

   4. Creditarea congreselor
   a) Congresul reprezinta reuniunea nationala sau internationala in care lectorii dezbat probleme majore de ordin stiintific.
   b) Pentru o ora de participare la congres se acorda 1 credit EMC.
   c) Autorii lucrarilorstiintifice prezentate la congres vor primi creditele acordate manifestarii * 1,5 credite.
   d) Coautorul (maximum 2 coautori/lucrare) va primi creditele acordate manifestarii * 1,25 credite.
   e) In cadrul unui congres se poate credita o singura data calitatea de autor si o singura data calitatea de coautor, indiferent de numarul de lucraristiintifice prezentate.
   Art. 13. -Activitatea de publicare de materiale stiintifice medicale se va audita cu respectarea urmatoarelor reguli:
   1. Un articol stiintific cu tema relevanta pentru profesia de asistent medical generalist, moasa sau asistent medical se crediteaza o singura data, indiferent in cate publicatii apare.
   2. Publicarea de rezumate ale unor comunicari prezentate la manifestaristiintifice nu se crediteaza suplimentar fata de lucrarea comunicata in cadrul manifestarii respective.
   3. Pentru calitatea de autor de articole cu teme relevante, publicate in revistele de specialitate ale OAMGMAMR si articole publicate pe site-urile filialelor OAMGMAMR se acorda 15 credite EMC/articol.
   4. Pentru calitatea de autor de articole stiintifice cu teme de specialitate publicate in reviste de specialitate din tara sau din strainatate, cotate/indexate, se acorda 20 de credite EMC.
   5. Pentru calitatea de autor de capitole in carti de specialitate se acorda 30 de credite EMC.
   6. Pentru calitatea de autor/coordonator de carte se acorda 60 de credite EMC.
   7. Pentru calitatea de autor de traduceri de carte medicala se acorda 30 de credite EMC.
   8. Coautorii primesc jumatate din numarul de credite acordate autorilor.
   9. Pentru calitatea de redactor-sef de revista medicala se acorda 30 de credite EMC/an.
   Art. 14. - Publicatiilestiintifice se vor credita cu respectarea urmatoarelor reguli:
   1. Se pot credita publicatiileinregistrate cu International Standard Serial Number (ISSN) sau International Standard BookNumber (ISBN) care demonstreaza o periodiocitate a editarii de cel putin 4 numere/an si care au obligatoriu un continutstiintific relevant pentru profesiile de asistent medical generalist, moasa si asistent medical.
   2. Publicatiilestiintifice pentru care se solicita creditarea, conform anexei nr. 3, trebuie sa asigure in structura lor articole originale, editoriale sau recenzii, prezentari de cazuri, traduceri, articole generale privind politica sanitara si sa permita publicarea de materiale stiintifice/articole de interes de catreasistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali.
   3. Consiliul editorial sau colectivul redactional trebuie sa includaprofesionisti din domeniul medical.
   4. Publicatiile care indeplinesc toate conditiile de creditare vor fi inscrise in Nomenclatorul publicatiilor creditate de OAMGMAMR, care va fi publicat pe site-ul oficial al OAMGMAMR.
   5. Publicatiile care vor fi creditate se stabilesc de catre Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua a OAMGMAMR.
   6. Numarul de credite pentru abonamente la publicatiile medicale se stabileste astfel:
   a) „ARS MEDICA“, revista nationala de specialitate a OAMGMAMR, este creditata cu 10 credite EMC/abonament anual;
   b) revistele stiintifice editate de filialele OAMGMAMR sunt creditate cu 5 credite/abonament anual; 
   c) revistele stiintifice editate de filialele OAMGMAMR, care contin si teste pentru evaluarea cunostintelor, sunt creditate cu 7 credite/abonament anual;
   d) alte reviste nationale/internationale de specialitate si/sau alte publicatii se crediteaza cu 5 credite EMC.

   7. Numarul maxim de credite acumulate din abonamentele la publicatii ce poate fi luat in considerare la calculul numarului total de credite anual este de 10 credite EMC.
   8. Numarul de credite se acorda doar pentru abonamentele aferente intregului an calendaristic.
   Art. 15. - Creditarea pentru elaborarea si coordonarea de proiecte de cercetare se va stabili de catre CNEPC pentru fiecare caz in parte, in functie de importanta proiectului si partea de contributie a solicitantului creditarii.
   Art. 16. - Programele de invatamant postuniversitar se crediteaza cu respectarea urmatoarelor reguli:
   1. Beneficiaza de credite EMC detinatorul diplomei de master, respectiv al titlului stiintific de doctor, emise de Ministerul Educatiei, obtinute ca urmare a parcurgerii unui program de pregatire de master/doctorat, cu o tema relevanta pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moasa sau de asistent medical.
   2. Creditele EMC se acorda pentru anul in care a fost obtinuta diploma, o singura data, la prezentarea documentului.
   3. Obtinerea titlului de master se crediteaza cu 40 de credite EMC.
   4. Obtinerea titlului stiintific de doctor se crediteaza cu 50 de credite EMC.
   Art. 17. - Programele de invatamant/perfectionarepostbaza se crediteaza cu respectarea urmatoarelor reguli:
   1. Beneficiaza de credite EMC detinatorul unor titluri/ certificari profesionale obtinute prin programe de pregatire acreditate de catre Ministerul Sanatatii sau de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, in baza certificatelor/diplomelor emise de acestea.
   2. Obtinerea unei specializari se crediteaza cu 30 de credite EMC.
   3. Obtinere unei competente se crediteaza cu 20 de credite EMC.
   4. Obtinerea titlului de formator sau de formare de formatori se crediteaza cu 20 de credite EMC.
   5. Absolvirea Programului special de revalorizare a formarii initiale de asistent medical generalist, dobandita anterior datei de 1.01.2007, se crediteaza cu 20 de credite EMC.
   Art. 18. - Formele de EMC organizate de OAMGMAMR prin Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua se crediteaza cu respectarea urmatoarelor reguli:
   1. Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua a OAMGMAMR va transmite in scris catre filialele judetene ale OAMGMAMR, cu cel putin 15 zile inainte de incepereaderularii cursurilor/manifestarilorstiintifice, urmatoareleinformatii:
   a) perioada de desfasurare;
   b) locatia de desfasurare;
   c) numarulparticipantilor;
   d) titlul programului EMC;
   e) numele formatorului;
   f) numarul de credite acordat.

   2. Ulterior desfasurarii programelor de EMC, Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua a OAMGMAMR va transmite filialelor judetene ale OAMGMAMR listele cu participantii, in vederea eliberarii certificatelor de participare si acordarii creditelor EMC.
   Art. 19. - (1) Pentru creditarea cursurilor, atelierelor de lucru/practica, scolilor de vara/iarna si a manifestarilorstiintifice, furnizorii de EMC au obligatia de a depune cereri de creditare la filiala OAMGMAMR pe teritoriul careia se va desfasura evenimentul respectiv, cu cel putin 30 de zile inainteainceperii programului.
   (2) Cererile de creditare pentru cursuri prevazute in anexa nr. 1 se vor completa integral si vor avea ca anexa programul cursului, detaliat pentru fiecare zi de curs, dovada acreditarii lectorului/furnizorului de catre CNEPC.
   (3) Cererile de creditare pentru manifestarilestiintificeprevazute in anexa nr. 2 se vor completa integral si vor avea ca anexa programul evenimentului care va contine toate detaliile de desfasurare: ora, locatia de desfasurare, titlul comunicarilor. Se vor oferi date privind manifestarile-satelit, daca acestea exista.
   (4) Filialele judetene ale OAMGMAMR, analizeaza aceste solicitari de creditare, acorda avizul conducerii filialei OAMGMAMR si le trimit spre creditare catre Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua, cu cel putin 15 zile inainteainceperii programului.
   (5) In urma analizei cererilor de creditare (cursuri, ateliere de lucru/practica, scoli de vara/iarna, manifestaristiintifice) Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua decide, dupa caz, creditarea formelor de educatie medicala continua.
   (6) Creditarea cursurilor este valabila 12 luni de la data comunicariicatre filiala judeteana/a municipiului Bucuresti. Valabilitatea creditarii poate fi prelungita, la cererea filialei. Solicitarea de prelungire a creditarii va fi inaintata Comisiei Nationale de Educatie Profesionala Continua cu 60 de zile inainteaexpirarii termenului de valabilitate.
   (7) Pentru desfasurarea cursurilor, atelierelor de lucru/practica, scolilor de vara/iarna si a manifestarilorstiintifice furnizorii de EMC au obligatia de a informa si de a solicita avizul conducerii filialei OAMGMAMR pe teritoriul careia se vor desfasura cursurile respective.
   (8) Daca la curs participa si membri ai altor filiale, filiala organizatoare are obligatia de a transmite lista nominala a participantilor filialei de provenienta.
   (9) In caz contrar, conducerea filialei de provenienta a participantilor la curs poate refuza recunoasterea creditelor obtinute, iar furnizorul risca pierderea acreditarii. In acest caz, Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua poate hotari retragerea acreditarii furnizorului.
   (10) Monitorizarea cursurilor, atelierelor de lucru/practica, scolilor de vara/iarna si a manifestarilorstiintifice, gestionarea eliberarii si inregistrarii certificatelor pentru membrii OAMGMAMR participanti la eveniment intra in atributiile filialei OAMGMAMR pe teritoriul careia se desfasoara evenimentul.
   (11) Participarea la cursuri/manifestaristiintifice sau stagii practice internationale, relevante pentru profesia de asistent medical generalist, moasa sau asistent medical, creditate de o societate sau de un organism profesional european sau international, este creditata cu numarul de credite conferite de organismul profesional respectiv.
   (12) Creditarea se va face de catre filiala OAMGMAMR din care face parte asistentul medical generalist, moasa sau asistentul medical, dupa depunerea solicitarii de creditare si a dovezii de participare.
   (13) Creditele EMC se acorda pentru anul in care a fost obtinuta diploma de participare.


Capitolul IV
Certificarea formelor de educatie medicala continua si evidenta

 creditelor cursurilor/manifestarilorstiintifice

 

   Art. 20. - Dupa finalizarea activitatilor de educatie medicala continua, lectorii/furnizorii de EMC au urmatoareleobligatii in vederea certificarii cursurilor/manifestarilorstiintifice:
1. La finalul fiecarei serii de curs, lectorii/furnizorii de EMC au obligatia de a preda prin proces-verbal, conform modelului prevazut in anexa nr. 5, catre filialele judetene ale OAMGMAMR pe teritoriul carora s-a desfasurat cursul urmatoarele documente:
   a) catalogul de curs completat si semnat, conform modelului prevazut in anexa nr. 8;
   b) lista de prezenta cu semnaturacursantilor pentru fiecare zi de curs, conform modelului prevazut in anexa nr. 9;
   c) documentele de evaluare (teste initiale, finale, chestionar de evaluare a cursului/formatorului, conform modelului prevazut in anexa nr. 4).

   2. Pentru atelierele de lucru/practica, scolile de vara/iarna si manifestarilestiintifice, organizatorii/furnizorii de EMC au obligatia de a preda prin proces-verbal catre filialele judetene ale OAMGMAMR pe teritoriul carora s-a desfasurat evenimentul lista de prezenta cu semnaturaparticipantilor pentru fiecare zi a evenimentului respectiv.
   In cazul manifestarilorstiintifice, alaturi de lista de prezenta vor fi predate prin proces-verbal (daca este cazul) si documentele justificative care sa ateste calitatea de autor/coautor al lucrarilorstiintifice prezentate in cadrul manifestarilor.
   3. Participantii la cursuri/atelierele de lucru/practica, scoli de vara/iarna, manifestaristiintifice, manifestari online vor primi, in baza documentelor justificative, certificate de participare, pe care se vor mentiona titlul cursului/manifestarii, locul si perioada de desfasurare a acestora, numarul de credite EMC.
   4. Certificatele de participare la cursuri/atelierele de lucru/practica, scoli de vara/iarna si manifestaristiintifice organizate de OAMGMAMR sau entitati juridice, altele decat OAMGMAMR, vor fi editate si inseriate la filiala judeteana/a municipiului Bucuresti pe teritoriul carora s-a desfasurat evenimentul, prin Registrul national unic (RNU) al OAMGMAMR.
   5. Certificatele eliberate de filialele judetene/a municipiului Bucuresti ale OAMGMAMR pentru participarea la cursuri/atelierele de lucru/practica, scoli de vara/iarna si manifestaristiintifice/manifestari online creditate de CNEPC vor fi recunoscute de filiala in care participantul este membru.
   Art. 21. - Filialele judetene/a municipiului Bucurestirealizeaza evidenta creditelor obtinute de membrii OAMGMAMR, prin inregistrarea creditelor in Registrul national unic.
   Art. 22. -Totalizarea numarului de credite obtinut se face la sfarsitulfiecarui an, cand asistentul medical generalist, moasa, asistentul medical trebuie sa faca dovada ca a acumulat numarul de credite stabilit de Consiliul National al OAMGMAMR. Numarul anual de credite necesar obtinerii avizului de libera practica este de 30 de credite.
   Art. 23. - (1) Obligativitatea realizarii creditelor se refera la perioada exercitarii profesiei.
   (2) Sunt exceptati de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii OAMGMAMR care au profesat o perioada mai mica de sase luni in anul calendaristic respectiv, precum si asistentii medicali nevazatori.
   (3) Pentru obtinerea avizului anual de exercitare a profesiei, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali vor face obligatoriu dovada acumularii a minimum 50% din totalul creditelor EMC realizat din participarea la cursuri sau cursuri online. Fac exceptie de la aceasta prevedere cei care au obtinut necesarul anual de credite in baza obtinerii diplomei de masterat, doctorat, a certificatului de specializari, competente si autorii de carti/capitole de carti.
  

Capitolul V
Monitorizarea desfasurarii formelor de educatie medicala

continua; modalitatea de raportare a activitatii EMC

 

   Art. 24. - Filialele judetene/a municipiului Bucuresti ale OAMGMAMR au obligatia de a transmite trimestrial catre Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua un raport cu privire la cursurile de EMC organizate la nivelul filialei desfasurate in trimestrul respectiv, care sa contina, conform modelului prevazut in anexa nr. 6:
   a) tema cursului/manifestarii;
   b) numarul adresei de creditare;
   c) perioada de desfasurare;
   d) locul de desfasurare;
   e) data/perioada desfasurarii cursului;
   f) numele formatorului/formatorilor;
   g) numarul adresei de acreditare/reacreditare a formatorului/formatorilor;
   h) numarulparticipantilor/serie;
   i) numarul de credite EMC.
   Art. 25. - Raportarea activitatii de educatie medicala continua desfasurata la nivelul filialelor judetene/a municipiului Bucuresti se va face pana la data de 15 a primei luni a trimestrului urmator.
   Art. 26. - Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua va centraliza datele cu privire la activitatea EMC din filiale si va sesiza Biroului executiv al OAMGMAMR cazurile de nerespectare a prezentelor norme, pentru a intreprinde masurile necesare pentru corectarea acestor situatii.
   Art. 27. - Comisia Nationala de Educatie Medicala Continua va intocmi si actualiza lunar registrul national al cursurilor creditate, prevazut in anexa nr. 7 si lista publicatiilor creditate, care vor fi afisate pe site-ul OAMGMAMR,
www.oamr.ro.

 

Capitolul VI
Dispozitii finale

 

   Art. 28. - Creditele EMC se realizeaza in anul calendaristic in desfasurare si nu se reporteaza.
   Art. 29. - Asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali care nu realizeaza anual numarul minim de credite stabilit de Consiliul national al OAMGMAMR li se poate suspenda dreptul de libera practica pana la realizarea numarului de credite respectiv, conform art. 46 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 144/2008privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 53/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 30. - Prezentele norme sunt obligatorii pentru organizarea si desfasurarea formelor de educatie medicala continua la nivelul filialelor judetene/a municipiului Bucuresti ale OAMGMAMR. Nerespectarea prezentelor norme are drept consecintasanctionarea persoanelor responsabile de activitatea EMC de la nivelul filialei OAMGMAMR (presedintele de filiala si presedintele comisiei EPC judetene), conform prevederilor legale si reglementarilor interne ale OAMGMAMR.
   Art. 31. - Biroul executiv al OAMGMAMR, la propunerea Comisiei Nationale de Educatie Profesionala Continua, poate aproba derogari de la prevederile prezentelor norme.
   Art. 32. - Taxele de certificare/creditare, limitele maxime referitoare la taxele de curs si cuantumul maxim privind plata lectorilor sunt stabilite prin hotarari ale Consiliului national al OAMGMAMR.
   Art. 33. - Anexele nr. 1-9 fac parte integranta din prezentele norme.

 

 

 

...