A PROFESA

    Autorizarea exercitării profesiei
 
 
    Pentru a putea exercita profesia de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical, deţinătorii  diplomelor cu acest titlu trebuie, conform OUG 144/2008, trebuie să deţină Certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.  
 
    Certificatul de membru este eliberat de Filialele Ordinului o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în Ordin şi se elibereaza anual un Aviz anual pe baza dovezilor privind acumularea numărului de minim 30 de credite de educaţie medicală continuă stabilit de Consiliul Naţional și pe baza incheieri in prealabil a unei polite de asigurare de raspundere civila.
 
     
     Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România înscrie membrii săi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.
 
    Cursuri EMC obligatorii - conform normelor OAMGMAMR in vigoare
 
    Minim  30 de credite obligatorii pe an.
 
    Excepţii de la EMC
 
    Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii Ordinului care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv şi asistenţii medicali nevăzători (cu dizabilitati).
 
    Reatestarea profesională
 
    ART. 18 din OUG 144/2008 prevede: 
    (1) În cazul în care un asistent medical generalist, o moaşă sau un asistent medical nu îşi exercită profesia o perioadă mai mare de 5 ani, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România reatestă, la cerere, competenţa profesională a acestuia, în vederea exercitării profesiei.
 
 
    Suspendarea calitatii de membru al OAMGMAMR
 
    Asistenti medicali pot sa isi  suspende calitatea de membru al OAMGMAMR pe o perioada determinata (pănă la 5 ani).
 
    Conform ART. 59 din OUG 144/2008 Neplata cotizaţiei datorate de membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancţionează cu suspendarea calităţii de membru până la plata cotizaţiei datorate. În cazul întârzierii plăţii cotizaţiei peste termenul de 6 luni, se aplică majorări de întârziere în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, conform prevederilor legale. 
 
    In conformitate cu Hotararea Nr. 5/2018 (Consiliul National al OAMGMAMR din Romania), publicat in  M.O. 278/2018  , privind stabilirea valorii minime asigurate pentru raspunderea civila in domeniul medical pentru cei care exercita profesia de asistent medical generalist, moasa sau asistent medical se vor incheia asigurari de raspundere civila in domeniul medical la o valoare minima a riscului asigurat, dupa cum urmeaza:
    a) asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care exercita profesia in unitati sanitare cu paturi, centre de primire urgente si unitati de primiri urgente, servicii de ambulante, echivalentul in lei al sumei de 10.000 euro;

   b) asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care exercita profesia in unitati de medicina primara, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul in lei al sumei de 4.000 euro;
   c) asistentii de farmacie, asistentii medicali specialitatea igiena si sanatate publica si asistentii care isi desfasoara activitatea in institute/sectii de medicina legala, echivalentul in lei al sumei de 2.000 euro.
 

 
 
 
- Descarca:   OUG-144 din 2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare.
 
- Descarca:   
 

 

 

 

 

 

...