REATESTARE

 
    Reatestarea profesională
 
 

    În conformitate cu prevederile Art. 18 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care un asistent medical generalist, o moașă sau un asistent medical nu îşi exercită profesia efectiv, legal şi neîntrerupt pe o perioadă de cel puțin un an, cu normă întreagă în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, atunci aceștia vor fi reatestați, în vederea reluării activității.

    În vederea exercitării profesiei, asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical trebuie să facă dovada că NU a avut o întrerupere în exercitarea profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării Avizului anual şi/sau Certificatului de Membru, după caz.

    In Monitorul Oficial, Partea I nr. 1117 din 29.12.2018, a fost publicată Hotărârea Nr. 33/2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 32/2009, potrivit cărei asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care fac dovada că au acumulat cu normă întreagă cel puțin 12 luni de activitate profesională în decursul ultimilor 4 ani anterior datei solicitării reatestării vor fi reatestați profesional prin susținerea probei teoretice prevăzute la art. 4 lit. b) din Metodologia de reatestare a competențelor profesionale.
     
    Comisia nationala de EPC a OAMGMAMR a stabilit ca pentru proba teoretica a examenului de Reatestare sa fie valabil Tematica si bibliografie de la examenul de Grad principal, se aplica din iunie 2019.

 

...