RECUNOASTERE TITLURI DE CALIFICARE PROFESIONALA in UE

 

Recunoașterea titlurilor de calificare obținute în România, în celelalte State Membre UE- eliberarea documentelor necesare recunoașterii (certificate)

 

RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA

În conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în calitate de autoritate competentă, întocmește şi eliberarează documentele (certificate etc) necesare recunoaşterii în scop profesional a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în celelalte State Membre UE.

 Începând cu data de 04.01.2016, cererile de eliberare a documentelor necesare recunoașterii în scop profesional a titlurilor româneşti amintite, însoţite de documentele corespunzătoare, se depun la filiala judeţeană/ a Municipiului Bucureşti a OAMGMAMR, la care solicitantul este membru. În cazul în care solicitantul nu a dobândit calitatea de membru al OAMGMAMR, cererea se depune la filiala OAMGMAMR pe a cărui rază teritorială domiciliază.

Documentele de recunoaștere vor fi întocmite la nivelul structurii de specialitate a OAMGMAMR Național, iar în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet, vor fi ridicate de către solicitanți de la filiala județeană a OAMGMAMR la care aceștia au depus cererea, personal sau de către un împuternicit, prin procură notarială.

În vederea informării persoanelor interesate, pe site-urile filialelor județene ale OAMGMAMR vor fi publicate periodic, listele cu numele solicitanților pentru care au fost întocmite documentele respective, în vederea eliberării.

DOCUMENTE NECESARE:

1. Cerere-tip.doc (30208)

2. Model-adeverinta-angajator.doc (24576)

3.1. Titluri-de-calificare-de-Asistent-Medical-Generalist-pentru-care-NU-se-cere-experienta-profesionala (1).doc (38912)

3.2. Titluri-de-calificare-de-Asistent-Medical-Generalist-pentru-care-SE-CERE-experienta-profesionala.doc (35328)

3.3. Alte-titluri-de-calificare-de-asistent-medical (1).doc (40448)

 

_________________________________________________________________________

* Sursa: https://www.oamr.ro/recunoasterea-titlurilor-de-calificare-obtinute-in-romania-in-celelalte-state-membre-ue-eliberarea-documentelor-necesare-recunoasterii-certificate/

 

 

...