CERTIFICAT DE MEMBRU

Din 2015, filiala Sălaj a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR) va elibera Certificate de Membru si Avizele anuale pentru autorizarea exercitarii profesiei, in conformitate cu prevederile Hotarararii nr. 2/10.10.2013 a Adunarii Generale Nationale a OAMGMAMR, publicata in Monitorul Oficial nr.763/2013, Partea I. 

 

Pentru obtinerea Certificatelor de Membru si a Avizelor Anuale  sunt necesare urmatoarele acte, in functie de situatie:Pentru asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care detin Certificat de Membru sunt necesare:

 

- Certificatul de membru (original)

- Adeverinta de salariat (cu mentionarea salariului de baza)

- Polita de asigurare de raspundere civila (original si copie), cu valabilitate 1 ianuarie-31 decembrie/anul respectiv

- Acte de studii dobandite ulterior, adeverinta de grad principal (original  + copie)

- Credite EMC la zi (30 de credite EMC / an)

- Cotizatia 1% / luna din salariul de baza (pentru membrii carora nu li se vireaza lunar de catre angajator).

- In cazul intreruperilor in activitate - dovada cu privire la perioada respectiva (durata, motiv)

 


Pentru asistenti medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali care nu detin Certificat de Membru, actele necesare pentru obtinerea acestuia sunt:

 

 

1. Copie legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie (ultima diplomă care atestă profesia de asistent medical);

2. Copie xerox diplomă bacalaureat;

3. Certificatul de cazier judiciar;

4. Adeverinţă de la medicul de familie din  care să reiasă că este clinic sănătos fizic şi psihic;  

5. Certificatul A5 eliberat din policlinica teritorială pe care sa fie consemnat examen psihologic si psihiatric;

6. Asigurare de malpraxis incheiata dupa semnarea contractului de munca/voluntariat – copie xerox (valabila pana la 31 decembrie ale anului in curs);

7. Carte de identitate – copie xerox;

8. Certificat de căsătorie – copie xerox, dacă este cazul;

9. Certificat nastere, copie xerox;

10. Juramantul profesional;

11. Dosar plic;

12. Cerere de inscriere in OAMGMAMR - de la secretariatul filialei, la inscriere.