CERTIFICAT DE MEMBRU

Pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de  asistent medical, posesorii titlurilor oficiale de calificare prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, trebuie să deţină Certificat de membru, eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Certificatul de membru este eliberat de OAMGMAMR prin filialele sale, o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în organizaţia profesională.

Certificatul de membru se avizează anual, în condiţiile legii, şi pe baza dovezilor privind acumularea numărului de 30 de credite de educaţie medicală continuă, conform Hotărârii Consiliul Naţional al OAMGMAMR.

Din 2015, filiala Sălaj a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR) va elibera Certificate de Membru si Avizele anuale pentru autorizarea exercitarii profesiei, in conformitate cu prevederile Hotarararii nr. 2/10.10.2013 a Adunarii Generale Nationale a OAMGMAMR, publicata in Monitorul Oficial nr.763/2013, Partea I. 

 

Pentru obtinerea Certificatelor de Membru si a Avizelor Anuale  sunt necesare urmatoarele acte, in functie de situatie:

 

 

Pentru asistenti medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali care nu detin Certificat de Membru, actele necesare pentru obtinerea acestuia sunt:

 

1. Copie legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie (ultima diplomă care atestă profesia de asistent medical);

2. Copie xerox diplomă bacalaureat;

3. Certificatul de cazier judiciar;

4. Adeverinţă de la medicul de familie din  care să reiasă că este clinic sănătos fizic şi psihic;  

5. Certificatul A5 eliberat din policlinica teritorială pe care sa fie consemnat examen psihologic si psihiatric;

6. Asigurare de malpraxis incheiata dupa semnarea contractului de munca/voluntariat – copie xerox (valabila pana la 31 decembrie ale anului in curs);

7. Carte de identitate – copie xerox;

8. Certificat de căsătorie – copie xerox, dacă este cazul;

9. Certificat nastere, copie xerox;

10. Juramantul profesional; JURĂMÂNTUL PROFESIONAL

11. Dosar plic;

12. Cerere de inscriere in OAMGMAMR - de la secretariatul filialei, la inscrieresau descarca: formular CERERE DE INSCRIERE  sau AICI

 

Pentru asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care detin Certificat de Membru sunt necesare (pentru eliberarea avizului anual):

 

- Certificatul de membru (original)

- Adeverinta de salariat (cu mentionarea salariului de baza)

- Polita de asigurare de raspundere civila (original si copie), cu valabilitate 1 ianuarie - 31 decembrie/anul respectiv

- Acte de studii dobandite ulterior, adeverinta de grad principal (original  + copie)

- Credite EMC la zi (30 de credite EMC / an)

- Cotizatia 1% / luna din salariul de baza (pentru membrii carora nu li se vireaza lunar de catre angajator).

- In cazul intreruperilor in activitate - dovada cu privire la perioada respectiva (durata, motiv)

 

 

 

...