VIZIUNE și MISIUNE

        VIZIUNE

    Viziunea noastră – să fim un organism de reglementare şi reprezentare eficient şi credibil, care acţionează în acord cu principiile excelenţei şi care este continuu adaptat dinamicii schimbărilor societăţii.

        MISIUNE

    Susţinerea unei culturi a calităţii în cadrul organizaţiei, care să ducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii practicii şi competenţei profesioniştilor, pentru a asigura dreptul pacienţilor la sănătate.

        VALORI

    Valorile fundamentale pe care ne clădim acţiunile:

 1. Axarea pe nevoile profesionale ale membrilor OAMGMAMR
 2. Etică
 3. Responsabilitate
 4. Independenţă
 5. Integritate
 6. Spirit de echipă
 7. Respect pentru calitate

        PRINCIPII

    Principiile noastre:

 1. Munca în echipă
 2. Profesionalism
 3. Transparenţă
 4. Consecvenţă
 5. Echitate
 6. Originalitate
 7. Imparţialitate
 8. Recunoaşterea meritelor
 9. Asumarea responsabilităţilor
 10. Îmbunătăţirea continuă a performanţelor
 11. Atitudini constructive

 

...