Asistenţii medicali generalisti, moașele, care intenţionează să desfăşoare activitate de voluntariat într-o unitate medicală publica, acreditata in care se desfasoara programe de voluntariat, sunt obligaţi să deţină Certificatul de Membru si Adeverința eliberata de conducerea OAMGMAMR Salaj, în momentul încheierii contractului.


Contractul de voluntariat, în conformitate cu Legea 78/2014, reprezintă convenția încheiată între un voluntar şi organizația gazdă, în temeiul căreia voluntarul se obligă, la cerea sa, să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar organizația gazda se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului. Contractul de voluntariat trebuie să precizeze clar că voluntarul va lucra potrivit pregătirii sale profesionale: asistent medical generalist, moașa, asistent medical de farmacie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, etc.

Voluntariatul reprezintă participarea voluntarului – persoană fizică – la activităţi de interes public, neremunerată şi bazată pe o decizie liber consimţită a voluntarului.

Pentru a putea desfășura o activitate de voluntariat, în conformitate cu Legea 78/2014, într-un spital, asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru exercitarea acestei profesii reglementate, să dețină o DIPLOMĂ valabilă, să dețină Certificatul de Membru OAMGMAMR, conf. OUG 144 din 2008, aprobată prin Legea nr. 278/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 884 din 25 noiembrie 2015.

Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.

După ce unitatea medicală a acceptat şi a aprobat cererea pentru efectuarea unui voluntariat la solicitarea unui asistent medical, atunci ( Organizaţia gazdă ) este obligată ca, anterior începerii activităţii de voluntariat, să înmâneze voluntarului un exemplar al contractului de voluntariat.

Organizaţia-gazdă are posibilitatea de a refuza motivat cererea unui candidat de a deveni voluntar, în condiţiile prevăzute în statutul acesteia, în funcţie de tipul de activitate desfăşurată, şi cu respectarea art. 4 lit. c) din Legea 78/2014.

Anterior începerii activităţii, contractul de voluntariat se înregistrează în registrul de evidenţă a voluntarilor ţinut de unitatea medicala denumită „organizaţia gazdă” şi în Registrul de Voluntari la Filiala OAMGMAMR Salaj.

Contractul de voluntariat trebuie însoţit obligatoriu de fişa postului de asistent medical voluntar şi de fişa de protecţie a voluntarului, care vor fi aduse la OAMGMAMR Salaj.

Conform Legii 78/2014, Art. 15. Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele obligaţii ale organizaţiei-gazdă: obligaţia de a asigura desfăşurarea activităţilor sub conducerea unui Coordonator de voluntari (Asistent medical principal de specialitate) cu respectarea condițiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective.

Asistentul medical generalist voluntar/ moasa, asistentul medical, vor aduce Contractul de voluntariat împreună ( obligatoriu ) cu fişa postului de voluntar la sediul OAMGMAMR Salaj, şi vor obține Avizul / dreptul de liberă practică medicală pentru anul calendaristic in curs, pe care îl va depune apoi la organizația gazdă – unitatea medicala publica acreditata.
După semnarea contractului, voluntarul se va prezenta, în maximum 72 de ore, la sediul OAMGMAMR Salaj, unde i se va înregistra contractul.

Avizul anual / dreptul de liberă practică se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul calendaristic respectiv – în valoare de 10.000 euro valabilă pentru 12 luni ale anului calendaristic și numai după aducerea la Filiala OAMGMAMR Salaj a unui exemplar în original al contractului de voluntariat întocmit de spital.

Avizul anual se eliberează la începutul contractului de voluntariat ( sau la începutul anului calendaristic) numai pentru perioada în care exercită profesia cu contract de voluntariat.

Se consideră continuitate în activitatea profesională, perioada în care asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au desfăşurat activitate de voluntariat conform legii, pe o perioadă de cel puţin un an, continuu, cu normă întreagă sau echivalent parţial, a profesiei, în domeniul studiilor absolvite într-o unitate sanitară de profil autorizată, conform specializării, cu condiția să se finalizeze cu eliberarea Certificatului de Voluntar, care va fi depus la sediul OAMGMAMR Salaj.

Vor fi luate în calculul vechimii de minim 5 ani cu normă întreagă, contractele de voluntariat care sunt încheiate în condițiile Legii 78/2014 – în perioadele în care asistentul medical NU A AVUT un Contract individual de Muncă încheiat cu un angajator, fie cu normă întreagă, fie cu echivalent parţial, tot pentru profesia de asistent medical generalist, asistent medical sau moasa.

ATENŢIE!

1. Avizul este OBLIGATORIU pentru voluntariat. Nu lucrați fără aviz, riscul este al dumneavoastră!

2. Veniți la sediu pentru obținerea avizului de liberă practică ÎNAINTE de a începe efectiv Contractul de voluntariat. OAMGMAMR Salaj NU se eliberează avize de libera practica retroactiv!

3. Asigurarea de malpraxis trebuie să acopere integral perioada de voluntariat și să corespundă, ca sumă asigurată, locului de muncă: 10.000 de euro pentru unități sanitare cu paturi, UPUSMURD sau Ambulanță!

4. Perioada de voluntariat neînregistrată la OAMGMAMR Salaj NU este recunoscută ca experienţă profesională!