Statutul OAMGMAMR, actualizat 2016

-  OUG 144/2008, actualizat prin Legea nr. 278/2015 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent  medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali  Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Publicat în Monitorul Oficial nr. 785 din 24/11/2008

- Ordin nr. 1454 / 2014  privind practica independenta

- Ordin nr. 1142 din 03/10/2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti.

- Legea 78 / 2014 Legea voluntariatului

OMS 1454 / 2014 Norme Exercitare Profesie Asistent Medical _actualizat aug. 2022 - ORDIN NR. 1454 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moasa si de  asistent medical in regim independent

Hot. 7 / 2016 Metodologia elib. doc. asistent medical  _actualizat martie 2023 - HOTARARE Nr. 7 pentru aprobarea Metodologiei privind intocmirea si eliberarea  documentelor care atesta titlurile romanesti de calificare de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical, in  vederea recunoasterii profesionale de catre celelalte state membre  ale Uniunii Europene, de statele apartinand Spatiului Economic European si de catre Confederatia Elvetiana. 

Hot. 9 / 2023 privind val. minima asigurata raspundere civila - HOTARARE Nr. 9 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru incheierea asigurarii de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala pentru asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care exercita profesia in regim salarial si/sau independent

Hot. 20 / 2017 Metodologie certificat status profesional asistent medical  _actualizat martie 2023 - HOTARARE Nr. 20 / 2017  pentru aprobarea Metodologiei privind intocmirea si eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali.

Legea nr. 46 din 2003 drepturile pacientului

OMS 1410_2016 Norme Legea drepturilor pacientului

OMS 1137_2018 Metodologie examen grad principal asistenti medicali_iun2023

OMS nr. 1101 din 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitarea a IAAM

OMS nr. 1761 din 2021 Norme curatare, dezinfectie si sterilizare ....

Legea 282 din 2005 activitate transfuzie

 

 

 

 

...