STATUS PROFESIONAL

 
    Certificatului de status profesional pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali se elibereaza in conformitate cu:
    "ART. 2 Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali solicită eliberarea documentului prevăzut la art. 1, în vederea: 
a) stabilirii relaţiilor contractuale pentru furnizarea serviciilor de îngrijiri de sănătate, la cererea angajatorului;
b) exercitării profesiei în afara graniţelor României. 
    ART. 3 (1) Certificatul de status profesional curent se întocmeşte şi se eliberează, la cerere, de către filiala OAMGMAMR al cărui membru este solicitantul în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării şi este valabil pe o durată de 3 luni de la data eliberării." - Hotărârea nr. 20/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, vezi AICI
 
    - Model Cerere status profesional, vezi FORMULARE sau descarca AICI
...