ANUNT – ELIBERARE AVIZ ANUAL - 2023, PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI!

 

Anunt - ELIBERAREA  AVIZULUI  PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI pe anul 2023

 

 

Solicitarea avizului pentru anul 2023 se face la sediul OAMGMAMR  filiala Salaj sau on-line în perioada: 

01 octombrie 2022 – 31 decembrie 2022.

Avizele care vor fi solicitate dupa data de 01.01.2023 vor avea data de emitere data cererii.

 

            Stimati colegi,

               Pentru eliberarea Avizului anual, pentru anul 2023, conform Hotărârii Consiliului Naţional al OAMGMAMR nr. 5 / 11.03.2020 a fost a stabilit:

            Art. 1. - Avizul anual se elibereaza la cerere, la data inceperii activitatii profesionale sau in ultimul trimestru al anului in curs pentru anul urmator, daca sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare:

            a) asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala, valabila pentru anul calendaristic pentru care se solicita avizul, cu respectarea sumei minime de asigurare prevazute legal pentru locul de munca in care solicitantul exercita profesia de asistent medical/moasa;

            b) plata cotizatiei la zi;

            c) realizarea numarului minim de credite de educatie profesionala continua pe anul in curs.

            Art. 2. - In cazul membrilor OAMGMAMR care la data solicitarii nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 si celor care solicita avizul dupa data de 31 decembrie, eliberarea avizului anual se va face cu valabilitate doar de la data solicitarii si a indeplinirii tuturor cerintelor legale.

            Art. 3. - Raspunderea pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moasa sau asistent medical fara aviz anual revine membrului OAMGMAMR in cauza si angajatorului.”

           

            La obtinerea Avizului anual de exerciatare a profesiei de asistent medical generalist / asistent medical aveti nevoie de:

  1. CERERE TIP pentru eliberarea avizului de libera practica in regim salarial si separat in regim independent PFI

                        - Model Cerere pentru solicitarea Avizului –  CERERE DE AVIZ 2023

  1. COPIA POLIŢEI DE ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis), valabila pe an calendaristic (ex. 01.01.2023 – 31.12.2023) - copie xerox,

            - asigurările care nu acoperă integral anul 2023 nu vor fi luate în considerare, conform Hot. Consiliului National al OAMGMAMR nr. 5/16.03.2018,  (Hot. OAMGMAMR nr. 5_2018), art. 1, lit. a, b si c.; respectiv valoarea minimă a poliţei este:

            a) 10.000 EURO  pentru asistenţii medicali generalişti/asistenţii medicali din toate specialităţile paraclinice /moaşe care îşi exercită profesia în unităţile sanitare cu paturi;

            b) 4.000 EURO  pentru asistenţii medicali generalişti/asistenţii medicali/moaşe care îşi exercită profesia în cabinete de medicină primară, clinici private, Laboratoare private, clinici de imagistica private, clinici de balneofizioterapie private, cabinete medicale individuale, cabinete de stomatologie, etc;

            c) 2.000 EURO  pentru asistenţii medicali din FARMACIILE CU CIRCUIT DESCHIS şi pentru asistenţii medicali de IGIENA şi SANATATE PUBLICA din DSP

            d) 20.000 EURO  pentru asistenţii medicali care EXERCITA PROFESIA IN REGIM INDEPENDENT – (ex. ca PFI,  titulari ai cabinetelor individuale de practică independentă  - dupa caz).

  1. EXTRAS din REVISAL, la zi  (Plata cotizatiei de membru – la zi, raport per salariat) semnat, ştampilat şi datat de către angajator –  (pentru asistenţii medicali / moaşele cărora NU li se opreşte cotizaţia pe statul de plată de către angajator) – eliberat în săptămâna în care se depune dosarul;  excepţie fac asistenţii medicali din unităţile sanitare care reţin si virează cotizaţia reţinută lunar pe statul de plată.  Cotizatia se poate achita si on-line in urmatoarele conturi, mentionand numele persoanei pentru care se achita cotizatia:

 

   

        OAMGMAMR filiala Sălaj, CUI 15381965

 

  • BANCA TRANSILVANIA

             - RO71 BTRL  RONC  RT06  6651 7001

  • CEC BANK

             - RO76 CECE B000 30RO N253 3813

  • BCR Zalau

             - RO86  RNCB  0214  0281  4629  0001

  

 

 

  1. 30 credite de Educatie Profesionala Continua (EPC), acumulate/an, din care un curs obligatoriu; numărul minim de 30 credite (numarul de credite aferent perioadei in care a exercitat profesia) - Realizate pana la data depunerii dosarului de reavizare! Fiecare asistent medical care detine un contract de muncă și a profesat in anul 2022 integral sau 6 luni, conform OUG 144/2008 actualizata, articol 46, aliniat 4, trebuie sa cumuleze un numar de 30 credite EPC.
  1. CERTIFICATUL de MEMBRU – în original – Numai pentru cei care au absolvit o nouă formă de studii în specialitate sau o nouă specializare si vor depune o copie legalizată după diploma de studii sau si-au schimbat NUMELE si vor depune o copie dupa Certificatul de casatorie sau dupa sentinta de divort si dupa cartea de identitate;

           Asistenții medicali aflați în una dintre situațiile enumerate  vor schimba     CERTIFICATUL de MEMBRU  și vor avea în vedere următoarele precizări: Cei care   și-au schimbat numele vor prezenta acte doveditoare, după caz:

    ・ copie CI;

    ・ copie certificat căsătorie;

    ・ copie hotărâre desfacere căsătorie;

    ・ Certificatul de membru VECHI în original.

Absolvenții de școală postliceală/sau Facultate (anul in curs sau anteriori), care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberată de unitatea de învățământ, vor prezenta copie legalizată după diploma de absolvire și Certificatul de membru în original.

  1. CONTRACTUL DE VOLUNTARIAT  – in cazul voluntarilor.
  1. ALTE:

- Copie a documentelor care atestă modificări ale contractului individual de muncă, după caz. – COPIE a documentelor care atestă întreruperea de activitate, după caz.

- ADEVERINTA de la angajator care atestă întreruperea de activitate (concediu fără plată, concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2-3 ani, concedii medicale pentru o perioadă continuă mai mare de 6 luni dintr-un an), după caz.

– Dovada plăţii cotizaţiei de membru OAMGMAMR pentru anul in curs şi plata in avans pentru cel puţin 6 luni din anul – pentru cei cărora angajatorul NU le reţine lunar cotizaţia de membru pe statul de plată şi NU le virează lunar în contul organizaţiei OAMGMAMR - SJ.                

NOTĂ:

- Asistenţii medicali PENSIONARI care îşi continuă activitatea in sistemul de sănătate privat, vor depune Decizia de pensionare şi Certificatul A5  (se solicită anual) în vederea eliberării avizului. 

- Eliberarea Certificatelor de membru si a Avizelor de libera practica se elibereaza numai titularului de drept sau unui împuternicit, pe baza de semnătura.

- Avizul anual de libera practică se va elibera numai daca sunt îndeplinite condiţiile conforme cu legislaţia in vigoare si cu Hotărârile Consiliului Naţional al OAMGMAMR.

        Grafic programari:

 - Spital Judetean de Urgenta Zalau – 07.11.2022 – 30.11.2022

 - Spital Orasenesc “Prof. Dr. Ioan Puscas” Simleu Silvaniei - 01.11.2022 - 11.11.2022

  - Spital Orasenesc Jibou Dr. Traian Herta – 14.11.2022 – 18.11.2022

  - SC Salvosan Ciobanca SRL – 07.11.2022 – 18.11.2022

  - Fundatia Acasa – 07.11.2022 – 11.11.2022

  Spital de Boli Cronice Crasna – 01.11.2022 – 04.11.2022

  - Serviciul Judetean de Ambulanta Salaj – 01.12.2022 – 31.12.2022

 - SC Nefromed SJ – 28.11.2022 – 30.11.2022

 

Va rugam sa respectati programarile pentru a evita aglomerarea in sediul organizatiei,

        Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon 0741 108 129.

 

Documentele solicitate pentru obtinere AVIZULUI ANUAL se vor trimite la urmatoarele adrese de email:  secretariat@oamr-salaj.rooammrsj@yahoo.com .

 

Vezi:  

    -  ANUNT Avizare 2023

    -  CERERE DE AVIZ 2023

 

...