ELIBERAREA AVIZULUI PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI PE ANUL 2024

A N U N T 

ELIBERAREA  AVIZULUI  PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI PE ANUL 2024

 

         Solicitarea avizului pentru anul 2024 se face la sediul OAMGMAMR filiala Salaj sau on-line în perioada:

01 octombrie 2023 – 31 decembrie 2023

(pe baza unei programari, vezi mai jos!)

Avizele care vor fi solicitate dupa data de 01.01.2024 vor avea data de emitere data cererii!

 

          Vă reamintim că eliberarea Avizului anual, pentru anul 2024, se face conform Hotărârii Consiliului Naţional al OAMGMAMR (în conformitate cu prevederile Hot. nr. 25 și 28 din octombrie 2023 privind aprobarea Procedurii de eliberare a avizului anual pentru exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, în regim salarial, independent sau în regim de voluntariat pe teritoriul României).

           La obtinerea Avizului anual de exercitarea a profesiei de asistent medical generalist/ asistent medical, aveti nevoie de:

           1. CERERE TIP 

            Pentru eliberarea avizului de libera practica in regim salarial si separat in regim independent PFI

            - Model Cerere pentru solicitarea Avizului – (se gaseste la sediul OAMGMAMR Salaj), descarca formularul: CERERE AVIZ .pdf

          2. COPIA POLIŢEI DE ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ 

        Pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis), valabila pe an calendaristic (ex. 01.01.2024 – 31.12.2024) - copie xerox

 Asigurările care nu acoperă integral anul 2024 nu vor fi luate în considerare, conform Hot. Consiliului National al OAMGMAMR nr. 5/16.03.2018,  (Hot. OAMGMAMR nr. 5_2018), art. 1, lit. a, b si c.

Valoarea minimă a poliţei este:

a) 10.000 EURO  pentru asistenţii medicali generalişti/asistenţii medicali din toate specialităţile paraclinice /moaşe care îşi exercită profesia în unităţile sanitare cu paturi;

b) 4.000 EURO  pentru asistenţii medicali generalişti/asistenţii medicali/moaşe care îşi exercită profesia în cabinete de medicină primară, clinici private, Laboratoare private, clinici de imagistica private, clinici de balneofizioterapie private, cabinete medicale individuale, cabinete de stomatologie, etc.

c) 2.000 EURO pentru asistenţii medicali din FARMACIILE CU CIRCUIT DESCHIS şi pentru asistenţii medicali de IGIENA şi SANATATE PUBLICA din DSP;

d) 20.000 EURO  pentru asistenţii medicali care EXERCITA PROFESIA IN REGIM INDEPENDENT – (ex. ca PFI,  titulari ai cabinetelor individuale de practică independentă  - dupa caz).

 3. EXTRAS din REVISAL, la zi  

(Plata cotizatiei de membru – la zi, raport per salariat) semnat, ştampilat şi datat de către angajator – (pentru asistenţii medicali/moaşele cărora NU li se opreşte cotizaţia pe statul de plată de către angajator) – eliberat în săptămâna în care se depune dosarul; excepţie fac asistenţii medicali din unităţile sanitare care reţin si virează cotizaţia reţinută lunar pe statul de plată.

 Cotizatia se poate achita si on-line in urmatoarele conturi, mentionand numele persoanei pentru care se achita cotizatia:

     OAMGMAMR filiala Sălaj,  CUI 15381965

 BCR Zalau - RO86 RNCB 0214 0281 4629 0001

sau

BANCA TRANSILVANIEI - RO71 BTRL RONC RT06 6651 7001

 

            4. 30 credite de Educatie Profesionala Continua (EPC), 

            Credite acumulate/an, numărul minim de 30 credite (numarul de credite aferent perioadei in care a exercitat profesia) - Realizate pana la data depunerii dosarului de reavizare! 

 Fiecare asistent medical care detine un contract de muncă și a profesat in anul 2023 integral sau 6 luni, conform OUG 144/2008 actualizata, articol 46, aliniat 4, trebuie sa cumuleze un numar de 30 credite EPC.

 5. CERTIFICAT DE MEMBRU în original 

– Numai pentru cei care au absolvit o nouă formă de studii în specialitate sau o nouă specializare si vor depune o copie după diploma de studii sau si-au schimbat NUMELE si vor depune o copie dupa Certificatul de casatorie sau dupa sentinta de divort si dupa cartea de identitate.

 Asistenții medicali aflați în una dintre situațiile enumerate  vor schimba CERTIFICATUL de MEMBRU  și vor avea în vedere următoarele precizări: Cei care   și-au schimbat numele vor prezenta acte doveditoare, după caz:

- copie CI;

- copie certificat căsătorie;

- copie hotărâre desfacere căsătorie;

- Certificatul de membru VECHI în original.

Absolvenții de școală postliceală/sau Facultate (anul in curs sau anteriori), care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberată de unitatea de învățământ, vor prezenta copie legalizată după diploma de absolvire și Certificatul de membru în original.

            6. CONTRACTUL DE VOLUNTARIAT  – in cazul voluntarilor.

 7. ALTE:

 - Copie a documentelor care atestă modificări ale contractului individual de muncă, după caz. – COPIE a documentelor care atestă întreruperea de activitate, după caz

- ADEVERINTA de la angajator care atestă întreruperea de activitate (concediu fără plată, concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2-3 ani, concedii medicale pentru o perioadă continuă mai mare de 6 luni dintr-un an), după caz.

- Dovada plăţii cotizaţiei de membru OAMGMAMR pentru anul in curs şi plata in avans pentru cel puţin 6 luni din anul – pentru cei cărora angajatorul NU le reţine lunar cotizaţia de membru pe statul de plată şi NU le virează lunar în contul organizaţiei OAMGMAMR - SJ.

 

     PROGRAMARE:

        - Unitati sanitare: vezi: Adresa unitati sanitare

        - Alte decat unitati sanitare: vezi: Adresa informare CMMF, CMMD,Farmacii, etc.

 

Va rugam sa respectati programarile pentru a evita aglomerarea in sediul organizatiei!

 

         NOTĂ: 

- Asistenţii medicali PENSIONARI care îşi continuă activitatea in sistemul de sănătate privat, vor depune Decizia de pensionare şi Certificatul A5  (se solicită anual) în vederea eliberării avizului.

- Eliberarea Certificatelor de membru si a Avizelor de libera practica se elibereaza numai titularului de drept sau unui împuternicit, pe baza de semnătura.

- Avizul anual de libera practică se va elibera numai daca sunt îndeplinite condiţiile conforme cu legislaţia in vigoare si cu Hotărârile Consiliului Naţional al OAMGMAMR.

...