CERTIFICATE DE GRAD PRINCIPAL

A N U N T !

        Eliberarea Certificatelor de Grad Principal sesiunea 2022 se face la sediul OAMGMAMR filiala Salaj pana la data de 31 decembrie 2022.
        Acte necesare: - Certificatul de membru - in original
                                    - Carte de identitate - copie
                                    - Cerere tip (se gaseste la sediu)
 
 

 

...